Avdelingsleder søkes til  behandlingsinstitusjon for ungdommer 

Har du en uforbeholden tro på ungdom og en vilje av jern? Vil du bli en del av lederteamet for vår fantastiske ansattgruppe som jobber for de aller mest sårbare ungdommene vi har? Søk jobben som avdelingsleder for Skomrak behandlingsinstitusjon.

Om Skomrak behandling ungdom og stillingen

Skomrak er en institusjon for behandling av ungdom i målgruppen "lav risiko for negativ problemutvikling". Institusjonen kan ta imot inntil 4 ungdommer. Personalgruppen består hovedsakelig av sosialfaglige med tverrfaglig kompetanse. Avdelingsleder inngår i enhetens ledergruppe, og vil ha det daglige ansvaret for driften på Skomrak. Til å ivareta behandlingen av ungdommene vil avdelingsleder ha støtte av en sosialfaglig behandlingsansvarlig. Avdelingsleder vil sammen med behandlingsansvarlig lede det krevende, men også spennende arbeidet med å bygge og drifte et godt bo – og behandlingstilbud for ungdommene.

Skomrak skal være en institusjon som evner å gi effektiv og riktig behandling som gir varig endring for ungdom. Ungdommene som skal få behandling ved Skomrak er i en sårbar fase i livet og de kan ha hatt erfaringer med vold, rus, traumer og omsorgssvikt. Skomrak sitt mål er å behandle og forebygge videre skjevutvikling. 

Som avdelingsleder vil du også få det faglige ansvaret, med støtte av behandlingsansvarlig, og ansvar for daglig drift og bemanning. Du vil få oppfølgingsansvar for det miljøterapeutiske personalet og lederansvar for de ansatte som vil stå i en krevende arbeidshverdag med ungdommer med ulik adferdsproblematikk. Din jobb handler om ivareta og motivere de ansatte som står i en krevende arbeidshverdag, ved å jobbe systematisk med opplæring, oppfølging og veiledning.

Les mer om Skomrak HER (https://www.bufdir.no/barnevern/finn-institusjon/agder-behandling-ungdom-skomrak/).

Hva får du av oss?

Hos oss vil du ha ressurser som Jon og Lars (https://www.youtube.com/watch?v=yCYfDz1oEMI) i din hverdag som leder. De tilhører vårt psykologteam som hver dag jobber for at du og dine ansatte skal kjenne mestring, utvikling og arbeidsglede i hverdagen.

Kunnskapsbaserte metoder
For å lykkes trenger du også gode verktøy. Hos oss vil du derfor få jobbe med noen av de fremste kunnskaps- og erfaringsbaserte metodene for miljøterapi, i nært samarbeid med Bufetats spisskompetansemiljøer. 

Onboarding

Vi ønsker at du skal lykkes som leder. Derfor vil du få hjelp og oppfølging i din nye rolle som leder. Du vil bli tilbudt lederstøtte og egen mentor ut fra dine ønsker og behov. I tillegg vil du inngå i en ledergruppe.

Solid arbeidsgiver
Som leder i Bufetat vil du få en stabil og seriøs statlig arbeidsgiver i ryggen, som med store og kompetente ressursmiljøer vil gjøre sitt ytterste for at du skal lykkes i ditt lederskap. Du vil bli en del av et stort regionalt ledernettverk, og vil i tillegg få oppfølging og veiledning fra din nærmeste leder. I Bufetat vil du med andre ord få mange ressurser å spille på!

Kvalifikasjoner

Dette må du ha

 • Relevant utdannelse på masternivå (særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad, under forutsetning at du forplikter deg til å tilegne deg de formelle kompetansekravene ihht. barnevernsloven, etter ansettelse). 
 • Minimum 15 stp. innen ledelse og administrasjon, eller at du forplikter deg til å tilegne deg dette etter ansettelse.
 • Relevant leder kompetanse
 • Erfaring/kompetanse om barnevernsvirksomhet.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk.
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy.
 • Førerkort klasse B.

Dette ønsker vi at du har:

 • Erfaring/egnethet til å arbeide med en kombinasjon av strategiske- og operative lederoppgaver
 • Relevant videreutdanning 
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring med og/eller kunnskap om målgruppen
 • Implementeringskompetanse
 • Kompetanse på det juridiske innenfor barnevern og tilliggende områder, TBO – traumebevisst omsorg, kognitiv atferdsterapi og trygghets – og sikkerhetstenkning
 • Interesse/kunnskap om turnusarbeid

Hvem er du?

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben, der vi legger særlig vekt på tydelighet, systematikk, gjennomføringsevne samt relasjonelle og inkluderende ferdigheter. Derfor ser vi etter deg som kjenner deg igjen i følgende:

 • trygg og sikker i barneversnfaglige vurderinger
 • god beslutningsevne
 • klok, modig og komfortabel i krevende situasjoner og konflikter
 • evne til å forstå komplekse situasjoner 

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, p.t. kr 708 000 – 796 600 pr. år (ltr. 71-77). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyrere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Du vil få en variert arbeidstid.
 • Mulighet til å trene inntil en time i uken i arbeidstiden.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder behandling ungdom, avd. Skomrak i Lyngdal
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp i Webcruiter senest til annengangsintervju.

Kontaktinformasjon

Trond Sælør, Enhetsleder, 46 87 96 09

Arbeidssted

Solheiveien 25
4580 Lyngdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4831450723
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 12.08.2024

Om arbeidsgiver

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker fylkene Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Avdelingsleder

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-08-12T00:00:00