Fysioterapeut 100% vikariat – ID 1726

Forebyggende avdeling er en aktiv avdeling med et godt arbeidsmiljø. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og avdelinger.

Avdelingen er lokalisert på Kvinesdal omsorgssenter, hvor vi sommeren 22 flyttet inn i flotte nye lokaler.

Vi håper at nettopp du har lyst å jobbe i en avdeling som er i stadig utvikling med engasjerte medarbeidere.

Avdelingen har medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse. Vi har, foruten 3 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, et hverdagsrehabiliteringsteam, forebyggende hjemmebesøk og ambulerende vaktmestere.

Oppgavene er varierte, med mange ulike faglige utfordringer.

 

Stillingen er ledig frem til 31.08.24 med mulighet for forlengelse og/ eller fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre/ivareta fysioterapeutiske oppgaver innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid, behandling av sykdom, skade eller lyte, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. Bidra til at brukere i kommunen har nødvendige hjelpemidler etter behov. 
 • Delta i tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle faggrupper og instanser.
 • Arbeide opp mot alle aldersgrupper

Kvalifikasjoner

 • Autorisert fysioterapeut
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B
 • Må kunne disponere egen bil 
 • Politiattest må fremvises

Personlige egenskaper

 • Er positiv og motivert, og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Strategisk og løsningsorientert
 • Er stabil og fleksibel

Vi tilbyr

 • Gode opplæringsrutiner er innarbeidet. 

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.
En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. 

Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

Kontaktinformasjon

May Linda Tesaker, Avdelingsleder Forebyggende avdeling , 97144439, May.linda.tesaker@kvinesdal.kommune.no

Arbeidssted

Farmonen 13
4480 Kvinesdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kvinesdal kommune

Referansenr.: 4764057724
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Sluttdato: 31.08.2024
Søknadsfrist: 10.03.2024

Om arbeidsgiver

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert vest i Agder og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling. 

For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Åpen omsorg og rehab., Forebyggende avd., Fysioterapeut vikariat - ID 1726

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-03-10T00:00:00