Hjemmesykepleien – Sykepleier 100 % fast stilling

Enhet for hjemmetjenester gir helsetjenester og praktisk bistand til de som bor i eget hjem. Tjenestene er behovsprøvd og tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forvaltningsenheten behandler søknader og fatter vedtak. Tjenestene vi gir er hovedsakelig hjemmesykepleie, og hjemmehjelp. Vi gir hjelp til alle aldersgrupper, ikke bare eldre. Vi server hele kommunen og har 3 bemannede leilighetskomplekser med tilsammen 47 leiligheter. All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering. Vi har fokus på egenmestring, og har som mål at alle skal få bo hjemme lengst mulig, også med alvorlig sykdom. Tjenestene som gis blir vurdert og korrigert fortløpende. Det kreves at våre ansatte har faglig kompetanse siden flere av brukerne har store og sammensatte behov

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta brukernes behov for helsehjelp.
 • Rapportere og dokumentere observasjoner.
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten.
 • Samarbeide med pårørende og andre eksterne instanser.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Sertifikat
 • Politiattest må fremlegges

Personlige egenskaper

 • Viser ansvar og tar initiativ i arbeidet
 • Er selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, pliktoppfyllende, engasjert og redelig.
 • Har holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Positiv og arbeidsvillig og ønske å bidra til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid.
 • Har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra arbeid i norsk helsevesen

Vi tilbyr

 • Lønn og pensjon etter gjeldende tariff
 • Sykepleiere gis 6 års tilleggsansenitet ved tilsetting.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer.
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver.
 • Årsturnus med mulighet for å påvirke egen turnus

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon. Vi ser fram til å få deg meg på laget vårt!

Kontaktinformasjon

Elin Loga, Enhetsleder, 48110977
Lillian Eie Petersen, Avdelingsleder hjemmesykepleie, 95855597
Liv Karen Snerthammer, Enhetsleder, +47 46889522

Arbeidssted

Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Flekkefjord kommune

Referansenr.: 4764913342
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.03.2024

Om arbeidsgiver

Bli med på laget vårt!

Flekkefjord kommune er blant regionens største arbeidsgivere, med nesten 1000 ansatte. Vi leverer tjenester innen alt fra undervisning, helse, tekniske oppgaver til kultur og fritid. Over 100 yrkesgrupper er representert hos oss. Velger du jobb i Flekkefjord kommune får du en jobb med mening.

Uansett hvor du bosetter deg i Flekkefjord har du fantastiske turløyper og opplevelser like utenfor stuedøra. Heiene rundt byen blir flittig brukt av byens befolkning til både fotturer og sykkelturer. Båtfolket nyter fjorden til både bading og fisking. I sentrum finner du et rikt næringsliv med butikker, kaffebarer, restauranter og en god dose kultur med konserter, teater, kino og festivaler. Kommunen har også et rikt lag- og foreningsliv som passer de aller fleste. 

Nysgjerrig på å bo eller jobbe i Flekkefjord? Besøk jobbiflekkefjord.no for å se mulighetene vi tilbyr. 

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Hjemmesykepleien - Sykepleier 100 % fast stilling

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-03-04T00:00:00