Kommunalsjef samfunn – Sirdal kommune

Kommunalsjef samfunn – Sirdal kommune

Brenner du for en bærekraftig stedsutvikling, og er du en dyktig lagspiller?

Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.  

Vi søker deg som vil tilrettelegge for et attraktivt og aktivt lokalsamfunn, og som motiveres av resultater i jobben du og medarbeiderne dine gjør. Du liker å lede, evner å gi tillit til dine medarbeidere og er en god samtalepartner for dine kolleger.   

Du ser sammenhenger i det kommunale samfunnsoppdraget, og engasjerer dine medarbeidere til å bidra til samarbeid på tvers. Du vil være en pådriver i fornyelse, utvikling og drift av kommunalområdet Samfunn.

Som kommunalsjef for Samfunn vil du sitte tett på beslutningsprosessene, og arbeide i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Dette krever en utpreget rolleforståelse og lederidentitet. Rollen byr på en unik mulighet til å bidra i å utvikle framtiden til Sirdal kommune.

Vi ser etter en leder som har nødvendige egenskaper og kvalifikasjoner for å sikre utvikling og leveranse av kommunalområdet Samfunn i samarbeid med folkevalgte, administrasjon, innbyggere. Næringsliv og frivillig sektor.

Arbeidsoppgaver 

 • Være en pådriver for helhetlig samfunnsutvikling gjennom samskapning mellom kommunen som organisasjon og som lokalsamfunn, og legge til rette for befolkningsvekst 
 • Bidra til oppfølging og realisering av strategiske planer  
 • Overordnet personal, økonomi, resultat- og fagansvar, og ansvar for å oppfylle kommunens målsettinger innen kommunalområdet  sammen med ledere og ansatte 
 • Lede og videreutvikle ansvarsområdet gjennom godt lederskap og solid faglig nivå 
 • Sørge for gode beslutningsgrunnlag og effektiv iverksetting av politiske vedtak innen kommunalområdet
 • Representere kommunedirektøren i folkevalgte utvalg 
 • Legge til rette for involvering av medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, innbyggere og brukere i forbedringsprosesser 
 • Kommunisere klare mål og forventninger både for organisasjonen, ledere og medarbeidere 
 • Bidra og legge til rette for et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høyere utdanning som ingeniørvitenskap ,juridisk , samfunnsutvikling, entreprenørskap, innovasjon eller lignende  
 • God forståelse for plan og bygningsloven
 • Solid og dokumentert ledererfaring 
 • God økonomi- og organisasjonsforståelse 
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid 
 • God kjennskap til fagorganisasjoners rolle i medvirkning og medbestemmelse 
 • Digital kompetanse og engasjement knyttet til økt digitalisering 
 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunal og offentlig forvaltning
 • Norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper 

 • Er resultatorientert, initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert, endringsvillig, modig og klok
 • Tar ansvar og utøver ledelse basert på kommunens verdier; kraftfull, nær og nyskapende
 • Er troverdig og har evne til å skape en helhetlig kultur og tillit 
 • Har helhetsforståelse, evne til nytekning og strategisk arbeid 
 • En relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 
 • Du fremstår representativ og trygg på ulike arenaer og bidrar med energi og godt humør 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Per Jorem tlf. 400 21 560 (Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt) Kommunedirektør?

Vi tilbyr:
Sirdal kommune har vilje og evne til å utvikle seg til å bli en av de mest spennende kommunene å jobbe i. Kommunen fokuserer på teknologi og digitalisering og vil i årene fremover satse mer på bruk av digitale verktøy. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, samt leiligheter og hytter som kan disponeres av de ansatte. Vi er behjelpelig med å finne bolig hvis det er ønskelig. 
 
Sirdal kommune praktiserer mer offentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunnes.

Søknad sendes via "søk på stilling" knappen på denne siden.

Om arbeidsgiver

Sirdal er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Agder med kort vei til Rogaland og Stavanger. Vi er en levende kommune med 1800 innbyggere, og som en av de største hyttekommuner i Sør-Norge er vi opptil 40 000 i høysesongen. Kommunen har et rikt kultur- og fritidstilbud med unike muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Vi tilrettelegger for næringsaktiviteter og samarbeider godt med bedrifter som ser muligheter som ligger i kommunen. I Sirdal finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, hvor vi legger vekt på gode fasiliteter, høy kvalitet og stor aktivitet. Tjenestetilbudet er godt utbygd på alle områder. Vi har særskilte ordninger med goder for innbyggerne og næringslivet, også kalt «Sirdals-goder».

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Kommunalsjef samfunn - Sirdal kommune

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

08.07.2024