Kommunelege/fastlege i «Nordsjøturnus»

Vi søker etter kommunelege/fastlege i «Nordsjøturnus»

Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor – med tilhørende Lab og nyopprettet helsevakt som støtte for legevakten, helsestasjon, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og fysioterapi.

Der er ambulansestasjon på Tonstad.

Kommunen har 5 faste legestillinger derav kommuneoverlege i 50 % stilling. Kommunen drifter egen legevakt.

En av «Nordsjøturnus «stillingene er ledig. pr. 01.10.24., evt. tidligere etter avtale.

Stillingen innbefatter både fastlegeoppgaver og legevakt ift. gjeldende turnus- og avtale

Kvalifikasjoner:

Medisinsk embetseksamen

Tilfredsstiller kompetansekrav i forhold til ny akuttforskrift, viser til § 7. kompetansekrav til lege i vakt mv.

Ansvarsområder:

Fastlegefunksjon, legevakttjeneste og andre kommunale oppgaver tillagt stillingen.

Søker må ha:

Ha norsk autorisasjon som lege

Obligatorisk deltagelse i legevakt

Beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig. Dokumentasjon på nivå B2

Være opptatt av tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Politiattest

Må ha sertifikat

Ønskelig

Spesialist i alm.medisin

Vi tilbyr:

Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø

Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd og skadestue også på legevakten

Nyopprettet prosjektstilling, helsevakt som støtte for legevakten.

Utryknings/tjenestebil på legevakt med akuttmedisinsk personell og annet nødvendig utstyr

Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere

Lønn etter avtale «Nordsjøturnus»

Tilgang til trimrom

Vi tilbyr bolig

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

kommuneoverlege Paul O. Vindelev tlf.+4790775032

e-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommune.no

eller Kommedirektør Aud Sunniva Fuhr tlf: +4793000570

e-post: Aud.Sunniva.Fuhr@sirdal.kommune.no

Søknad på stillingen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no

Det skal ikke sendes med attester og vitnemål, det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 31.07.24.

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiver

Sirdal er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Agder med kort vei til Rogaland og Stavanger. Vi er en levende kommune med 1800 innbyggere, og som en av de største hyttekommuner på Sørlandet er vi opptil 40 000 i høysesongen. Kommunen har et rikt kultur- og fritidstilbud med unike muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Vi tilrettelegger for næringsaktiviteter og samarbeider godt med bedrifter som ser muligheter som ligger i kommunen. I Sirdal finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, vi sørger for god tetthet i bemanningen på skole og barnehage, og legger vekt på gode fasiliteter og høy kvalitet. Tjenestetilbudet er godt utbygd på alle områder – våre kraftinntekter kommer våre innbyggere til gode

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-07-31T00:00:00