Kommuneplanlegger

Farsund kommune har ledig en fast stilling som kommuneplanlegger. Stillingen er plassert i kommunedirektørens stab. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, og gir stort rom for selvstendighet i oppgaveløsningen.

Arbeidsoppgaver

Kommuneplanlegger har ansvar for overordnet planarbeid, inkludert ansvar for samordning og koordinering av nødvendig prosesser for involvering, gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner. Stillingen medfører utstrakt tverrfaglig samarbeid i kommunen med bl.a. deltakelse i interkommunalt og regionalt planarbeid. 

Arbeid med utredninger og analyser for den kommunale tjenesteproduksjonen, og særlig innenfor kommuneplanens samfunnsdel, vil utgjøre en betydelig del av stillingen. Stillingen innbefatter ansvaret for koordinerende folkehelsearbeid i kommunen.

Kvalifikasjoner

Det er krav om universitets- eller høgskoleutdanning minimum på bachelornivå. Utdanning innen samfunnsplanlegging, samfunns- eller statsvitenskap er relevant, men annen høyere utdanning kan også vurderes.

Det er avgjørende at søker har interesse for, og kunnskap om analyse og statistikk, kjennskap til prognosearbeid, langsiktig samfunnsutvikling og strategisk planlegging. Stillingen er utpreget prosjektorientert, og den som tilsettes må kunne prosjektledelse. Det er fordel med kjennskap til offentlig forvaltning.

Søkere vil bli vurdert etter:

 • Relevant utdanning
 • Praksis og erfaring med overordnet (kommunal) planlegging og planprosesser, prosessledelse og koordinering av planprosjekter

I tillegg kreves gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og gode ferdigheter i bruk av elektroniske saksbehandlingssystemer.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en kommuneplanlegger med følgende egenskaper:

 • Stor gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og engasjert
 • Analytisk og strukturert med evne til å koordinere og balansere ulike interesser
 • Gode samarbeidsegenskaper og forstår betydningen av å bygge nettverk internt og eksternt
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • God planforståelse og er opptatt av å engasjere kollegaer og innbyggere for å finne framtidsrettede løsninger
 • Innsikt i og forståelse for lokalpolitiske prosesser
 • Fokus på fremdrift og resultater, men samtidig ha respekt for prosesser
 • Godt humør og bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For nærmere informasjon om stillingen kontakt kommunedirektør Ståle Manneråk Kongsvik på telefon 38 38 20 00.

Ved innkalling til intervju må dokumentasjon på utdanning og arbeidspraksis lastes opp i Webcruiter eller medbringes.

Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Kontaktinformasjon

Ståle Manneråk Kongsvik, Kommunedirektør, +47 38 38 20 00

Arbeidssted

Brogaten 7
4550 Farsund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Farsund kommune

Referansenr.: 4832468205
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.08.2024

Om arbeidsgiver

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.
Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.  
I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Kommuneplanlegger

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-08-18T00:00:00