Kreftkoordinator/hjemmesykepleier –  ID 1763

Vi har ledig en fast stilling som kreftkoordinator 40% i kombinasjon med 60% stilling i hjemmesykepleien. 

Hele stillingen er en turnus-stilling på 35,5t uke, og er inkludert kvelder og 3-hver helg. Kreftkoordinatorstilling er per i dag på dagtid to dager i uken. Det resterende er på dag/kveld og helg i hjemmesykepleien.
Ved helligdager og ferier må en påberegne å jobbe i hjemmesykepleien på oppsatt kreftkoordinator-turnus. 

Stillingen er organisert under virksomhet Åpen omsorg og rehabilitering

En kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og deres pårørende. Den bidrar til gode rutiner for kreftomsorgen i kommunen. Kreftkoordinatoren kan bistå i alle faser av sykdomsforløpet og skal være et bindeledd mellom pasienten med kreft, fastlegen, den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vårt mål er at pasienter med kreft og deres pårørende opplever trygghet, bedre livskvalitet og en mer sammenhengende tjeneste. 

Virksomheten Åpen omsorg og rehabilitering tilbyr tjenestene hjemmesykepleie til hjemmeboende eller beboere i omsorgshybler, en korttidsavdeling, brukerstyrt personlig assistent og kreftkoordinator. I tillegg har virksomheten to omsorgssenter, et på Fjotland og et på Feda.
Vi har en egen forebyggende avdeling som tilbyr fysioterapeut, ergoterapeut, forebyggende hjemmebesøk, ambulerende vaktmester og et eget hverdagsrehabiliteringsteam/innsatsteam. Vi har egen vikarsentral og visningsbolig for velferdsteknologi KvinaVita som har egen koordinator for e-helse og velferdsteknologi. Virksomheten satser på velferdsteknologi, og det planlegges for en virtuell avdeling. I tillegg har vi høyt fokus på faglig utvikling og styrking av den enkeltes kompetanse.

Hjemmesykepleien er en fremoverlent og levende avdeling. 
Avdelingen består av dyktige og engasjerte medarbeidere som yter høy kompetanse i en innholdsrik og varierende hverdag. 
Vi har et tett samarbeid med kreftkoordinator, hverdagsrehabiliteringsteam og ergo/fysioterapeuter.

Arbeidsoppgaver

 • Våre arbeidsoppgaver består av å yte nødvendig helsehjelp i hjemmet både i vanlig hverdag, akutte situasjoner og ved livets siste fase. Det utføres mange ulike sykepleieprosedyrer som også nødvendiggjør bruk av medisinsk teknisk utstyr. Gode opplæringsrutiner er innarbeidet. 
 • Vårt mål i hverdagen er å tilrettelegge for at en skal leve mest mulig selvstendig og godt i eget liv.
 • Vi kan tilby et spennende og lærerikt fagmiljø hvor faglig utvikling og høy kompetanse er i fokus. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø der omsorg og samarbeid står høyt. Enhetens slagord er: sammen skaper vi fremtiden, og hverdagen vår inkluderer dette.
 • Vi håper at nettopp du er den rette for denne stillingen, og at du har lyst til å jobbe hos oss! 

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med videreutdanning innen kreftsykepleier og lindring, men det kan åpnes opp for videreutdanning innen palliasjon også. 
 • Tidligere erfaring og personlig egnethet vektlegges høyt. 
 • Autorisasjon som sykepleier 
 • Høy faglig kompetanse
 • Stabilitet
 • Fleksibilitet
 • Samarbeidsvillig
 • Strategisk og løsningsorientert
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort 
 • Må kunne disponere egen bil 
 • Politiattest må fremvises

Personlige egenskaper

 • Evne til å tilegne seg relevant kunnskap og benytte lært fagkompetanse i praksis
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Engasjert
 • Positiv og motivert
 • God til å disponere arbeidstiden
 • Opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Åpen Omsorg og rehabilitering er en fremoverlent enhet med fokus på kompetanse og utvikling. 
  Det er mange spennende prosjekter på gang som blant annet virtuell avdeling, digital hjemmeoppfølging, VR/AR i helsetjenesten og simuleringstrening. 

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.
En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.

Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf.§25 i Offentleglova.

Kontaktinformasjon

Miriam Christensen Næset, Avdelingsleder hjemmesykepleien, 47668782

Arbeidssted

Farmonen 13
4480 Kvinesdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kvinesdal kommune

Referansenr.: 4830315359
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 11.08.2024

Om arbeidsgiver

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert vest i Agder og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling. 

For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Åpen omsorg og rehabilitering, Kreftkoordinator/hjemmesykepleier, 100 % fast - ID 1763

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-08-11T00:00:00