Kvås bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger har ledige stillinger

Bofellesskapet har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i Lyngdal kommune. Ungdommene bor i døgnbemannet bofellesskap i Kvås eller i leilighet i kommunen. Lyngdal kommune skal gi tilstrekkelig omsorg og oppfølging slik at den enkelte ungdom etter hvert kan klare seg på egen hånd i samfunnet. Traumebevisst miljøterapi er en del av oppfølgingen og veiledningen som gis til den enkelte ungdommen i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige fremtidige valg.

Kvalifikasjoner miljøterapeut:

 • 3- årig relevant høyskole, fortrinnsvis innen helse-, sosialfaglig- eller barnefaglig retning

Kvalifikasjoner fagarbeider:

 • Fagbrev innen relevant fagområde, fortrinnsvis helsefag eller barne- og ungdomsarbeider 

Ønskede kvalifikasjoner begge stillinger:

 • Relevant videreutdanning
 • Kunnskap om og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
 • Evne til å skape trygge og gode relasjoner med ungdom
 • Vilje og evne til å stå i utfordrende situasjoner
 • Sertifikat klasse B er påkrevd
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Søkere må ha evne til å samarbeide på tvers av virksomheter og kulturer. De vi ansetter vil være våre nye innbyggeres første møte med Lyngdal, og personlig egnethet, holdninger og grunnleggende flerkulturell forståelse med respekt for det enkelte individ og bakgrunn er helt vesentlig for stillingen.  

Lyngdal kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 Det tilbys:

 • Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Godt arbeidsmiljø

 Arbeidsforhold:

 • Du går inn i avdelingens turnusarbeid med arbeid hver 4. helg
 • Turnus kan inneholde ordinære vakter på dagtid og kveldstid, langvakter opp til 12 timer, samt nattevakter

Ansettelse vil skje på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Avlønning skjer i hht. gjeldende tariff.

Stillingen krever at en leverer politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysinger om stillingene fås ved henvendelse til: Leder Barbro Aaberg, tlf. 94 50 60 15/ barbro.aaberg@lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 13.08.24

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiver

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid. Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre. Enheten består av 4 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling for barn unge og voksne og avdelinger for døgntjeneste psykisk helse og rus.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Miljøterapeut 100 % fast Fagarbeider 100 % vikariat fra 01.09.24 – 30.06.25, hovedsakelig natt

Antall stillinger:

2

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-08-13T00:00:00