Ledig vikariat for helsefagarbeider i virksomhet for habilitering

Vi søker en dyktig og engasjert ansatt til en spennende stilling ved virksomhet for habilitering. Som en ansatt hos oss vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å bistå og støtte mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i deres hverdag.

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander.

Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp, og at det er behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet. Virksomhet for Habilitering har Positiv Atferdsstøtte (PAS) som rammeverket og verdigrunnlag. Positiv atferdsstøtte, enkelt forklart: Positiv handler om personsentrert tilnærming, bli kjent med, og vektlegge personens interesser og ressurser. Atferdsstøtte handler om å tilrettelegge for størst mulig grad av aktivitet, deltakelse og medborgerskap som fremmer livskvalitet OG legge til rette for å forebygge og redusere utfordrende atferd. Dette er noe du vil få både opplæring og veiledning i av vårt PAS team, vårt ønske er at du er motivert for å tilegne deg, og følge opp denne kunnskapen!

HAB 1 har ledig følgende stilling:

 • Helsefagarbeider 100% vikariat fra 01.09.2024 – 01.09.2025

Ved interne ansettelser kan det komme andre ledige stillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide individuelle habiliteringsplaner i samarbeid med tverrfaglig team
 • Bistå og veilede brukere i å utvikle praktiske og sosiale ferdigheter
 • Bidra til å skape et tilrettelagt og inkluderende miljø
 • Samarbeide tett med pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • Utføre medisinske oppgaver og gi medisinsk støtte ved behov
 • Dokumentere og rapportere jevnlig om brukernes utvikling og trivsel i fagprogrammet Profil

Kvalifikasjoner:

 • Krav om fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Kunnskap om habiliteringsprosesser og metoder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylt arbeid i et tverrfaglig team
 • Utviklingsmuligheter og faglig oppdatering
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår i henhold til gjeldende avtaler
 • Ansatte innen helse og omsorg som jobber turnus og binder seg til å jobbe 5 ekstra helger (10 lørdager eller søndager) på ett år får en bonus på 1000 per vakt, maksimalt 10 000 kr på ett år. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer.
 • Et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 12.08.2024

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju. 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiver

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-08-12T00:00:00