Motiverte ungdom søkes til sommerjobb i kommunen!

Kommunen ønsker å ansette 10-16 ungdom i sommer, både i Lyngdal sør og i Lyngdal nord. Arbeidet er organisert via Frivilligentralen, Bergeheim og de ulike avdelingene i kommunen. 

 

Om stillingen:
Vi søker ungdommer som er:

• Mellom 16-20 år.
• Kan jobbe mellom uke 25 og uke 32
• Liker å jobbe i team
• Tar ansvar
• Har lyst å engasjere 
• Liker å jobbe med mennesker, både barn og eldre
• Er komfortabel med å være kommunens «ansikt utad»

Oppgaver

• Betjene BUA og bruk av utlånssystem
• Rydding, stell og vedlikehold av ute- og inneområder i kommunen – søppelhåndtering
• Støttepersonell på Helsehuset med ulike oppgaver
• Arbeid ved andre avdelinger i kommunen vil kunne bli aktuelt

 

Det blir sommerjobb i mellom 2 til 4 uker for hver ungdom. Stillingsprosent etter ønske og behov. Noe variert arbeidstid må påberegnes, både dag og ettermiddag, men i avtalt arbeidsplan.

Gjerne skriv i din søknad hvilke type arbeidsoppgaver som passer for deg, hvilke periode i sommerferien du ønsker å jobbe, samt om du kan tenke deg å være arbeidsleder. 

Vi kan tilby

• Lønn ihht tariff
• Kanskje din aller første sommerjobb?
• Opplæring og oppfølging

Søknadsfrist 21.04.24

For ytterligere opplysninger om stillingen kan man kontakte:
Beate Marie Johnsen – leder av frivilligsentralen Lyngdal: Mobil: +47 94506020
Jorunn Bakke Flottorp: – leder av frivilligsentralen Konsmo/Byremo: Mobil: +47 945 30 938

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.
For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte.
Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiver

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Sommerjobb for ungdom

Antall stillinger:

15

Heltid/deltid:

Deltid

Søknadsfrist:

2024-04-21T00:00:00