Norlandia Solstua barnehage søker Pedagogisk leder

I Norlandia Solstua barnehage jobber vi prosjektbasert, med et overordnet kultur- og bærekraftsfokus som preger hverdagene våre. Vi opptatt av å bidra til at barn skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer ideskapende. Vår pedagogiske visjon er "med livslang lyst til lek og læring". Vi har et eget matkonsept, et eget aktivitetskonsept, og en bærekraftspedagogikk som bidrar til at barn hos oss blir sunne, aktive og miljøbevisste.

Stilling i Norlandia Solstua barnehage:

 • Pedagogisk leder 100% stilling, Vikariat fra 05.08.24-28.02.25

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til å sikre et godt samarbeid barnehage – hjem
 • Bidra aktivt til et godt psykososialt miljø
 • Medansvar for at personalet på basen fungerer som et team
 • Særskilt ansvar for prosjekter og temaarbeid i barnehagen
 • Medansvar for at alt praktisk arbeid gjennomføres i samarbeid med øvrig personale

Norlandia Solstua barnehage søker deg som:

 • Har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende som innfrir kravene i Lov om barnehager
 • Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeidsegenskaper

Du kan gjerne ha interesser innenfor en eller flere punkter:

 • Bærekraftig utvikling
 • "Fra jord til bord"
 • Friluftsliv
 • Kunst, kultur og estetikk

Vi tilbyr:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

Personlig egnethet vektlegges. Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder ved tiltredelse) må fremvises før eventuell ansettelse.

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiveren

I Norlandia Barnehagene er vårt mål at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Nøkkelen til høykvalitetsbarnehagen er kompetente ansatte som er omsorgsfulle og utviklingsorienterte. Vi deler kunnskap med hverandre og er stolte av arbeidsplassen vår. Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og innovasjon, som omhandler at vår praksis utvikler seg i tråd med ny kunnskap, forskning og erfaring.

God ledelse, felles kultur og standard, samt et rikt leke- og læringsmiljø er viktig for barna og for oss. Derfor har vi valgt ut noen felles satsningsområder som vi vet har stor betydning for barns utvikling og progresjon. Vi jobber helthetlig og systematisk med intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering. I dette arbeidet benytter vi det evidensbaserte observasjonsverktøyet CLASS for å observere, foreta pedagogisk analyse og deretter utvikle samspillskvaliteten.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Pedagogisk leder (barnehage/førskole)

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-23