Pedagogisk-psykologisk rådgiver – fast 100% stilling ved Lister PPT

Ved Lister PPT har vi ledig fast 100% stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Lister pedagogisk-psykologiske tjeneste (Lister PPT) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal med Farsund som vertskommune. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, kontorplassering er i våre lokaler i Farsund sentrum.

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Lister PPT følger opp barn og elever i alderen 0-16 år, samt elever i voksenopplæring. Se også våre nettsider: www.listerppt.no

 

Arbeidsoppgaver

PPT bistår med veiledning, utredning og vurdering – i tett samarbeid med lærere, barnehagelærere, foreldre og andre fagpersoner. Sammen bidrar vi til å skape et støttende og effektivt læringsmiljø for våre barn og unge. Dette innebærer også det å hjelpe og støtte barnehagene og skolene i sin kompetanse- og organisasjonsutvikling. Vi jobber med forebygging, tidlig innsats og det å øke kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet. 

Behovet i tjenesten er for tiden en rådgiver som kan arbeide innenfor skoleområdet.

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere som har:

  • Høyere relevant utdanning fra universitet / høyskole – fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområdene pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi. Annen relevant høyere utdanning kan bli vurdert
  • Gode evner til å arbeide strukturert, og til å følge opp forvaltningsmessig skriftlige krav
  • Erfaring fra PP-tjeneste, det spesialpedagogiske feltet og/eller tilpasset opplæring vil være en fordel, men er ikke et krav
  • Kompetanse / erfaring / interesse innenfor veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole / barnehage. Det vil også være en fordel med relevant utredningskompetanse.

Søkere må ha førerkort klasse B, og må disponere egen bil i tjenesten. Ved innkalling til intervju må dokumentasjon på utdanning og arbeidspraksis framlegges; lastes opp i webcruiter, medbringes eller ved å dele tilgang via www.vitnemalsportalen.no/. 

Personlige egenskaper

Du må være serviceinnstilt og bidra til at de du møter, opplever seg ivaretatt, ved behov utfordret, og sett. Du må like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt som en del av laget rundt barnet. Dette innebærer å kunne arbeide selvstendig, nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. 

Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Lister PPT tilbyr sine medarbeidere varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling – noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte. 

Arbeidstaker ansettes i Farsund kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført tobakkfri arbeidstid for alle sine ansatte. Den som blir ansatt må framlegge politiattest.

Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 

Kontaktinformasjon

Torbjørn Torsøy, Enhetsleder

Arbeidssted

Torvet 3
4550 Farsund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Farsund kommune

Referansenr.: 4827269240
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.06.2024

Om arbeidsgiver

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.
Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.  
I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Pedagogisk-psykologisk rådgiver - fast 100% stilling ved Lister PPT

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-25T00:00:00