Studentstilling/helgestilling-Helse og velferd

Holder du på med eller har utdanning innen helsefaget, og er på jobbjakt. Da bør du ta en titt på hva vi har å tilby i Flekkefjord kommune. I Flekkefjord kommune har vi et solid og godt fagmiljø med høy kompetanse og spennende arbeidsoppgaver. 

Er du helsefag/ syke- eller vernepleierstudent og trenger arbeidserfaring? Søk hos oss, da vel!
Vi lyser nå ut deltidsstillinger innenfor helse- og velferdssektoren.
Vi ser etter deg som er på vei til, eller utdannet helsefagarbeider, syke- eller vernepleier.
Som ansatt hos oss jobber du i enheten for sykehjem, enheten for hjemmetjenester, enheten for habilitering eller enheten helse og livsmestring. Du kan selv komme med ønske om hvor du helst vil jobbe. Har vi ledige stillinger i andre enheter enn den/de du foretrekker, kan du få tilbud om ansettelse der.

Enhet for hjemmetjenester
Vi har samlet helsefagarbeiderkompetanse og sykepleierkompetanse i egne team. Med mål om å rett kompetanse på rett plass til rett tid.
For mange pleietrengende er det å kunne bo hjemme viktig for at livet skal være godt.
Hjemme kan være i eget hus eller leilighet et sted i kommunen, eller det kan være i en av de 43 boenhetene i leilighetskompleksene Hidra Omsorgssenter og Sundeheimen. I enheten for hjemmetjenester er du med og gir både unge og gamle muligheten til å fortsette livet hos seg selv, til tross for sine utfordringer.

Enhet for habilitering
I Enhet for habilitering har vi et godt fagmiljø med ulik fag- og høyskolekompetanse. I Flekkefjord kommune tilbyr vi fleksible arbeidstidsordninger i fast jobb og store stillinger.
– Vi satser på positiv atferdsstøtte (PAS) som ramme og verdigrunnlag for det miljøterapeutiske arbeidet. Det er en tjeneste med mange avdelinger og stor variasjon i arbeidsoppgaver
Det er 9 avdelinger, der det er brukere som bor hjemme og i private boliger.
Det er avgjørende å mestre, eie og føle selvstendighet i eget liv, enten du har en funksjonsnedsettelse eller ikke.
I enheten for Habilitering hjelper vi mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser med det. Vi har brukere som bor i bofellesskap og i private boliger.
I student/helgestillingene ansetter vi assistenter som kan være med og bidra i hverdagslivet til brukerne våre.

Enhet for sykehjem
Her har vi spennende og varierte arbeidsoppgaver.
Vi har samlet helsefagarbeiderkompetanse og sykepleierkompetanse i egne team. Med mål om å rett kompetanse på rett plass til rett tid. For eldre og deres pårørende er lite så viktig som at også alderdommen er fylt med mening og gode opplevelser!
Jobber du på Tjørsvågheimen, i enheten for sykehjem, er du med og legger til rette for det. Sykehjemmet har seks avdelinger for 12-18 pasienter, og er et livsgledesykehjem med fokus på pleie som passer den enkelte. Den enkelte ansatte får spennende og varierte oppgaver, til mennesker med svært ulike og varierte hjelpebehov. Det vil stille store krav til faglige kvalifikasjoner, gode holdninger og evner.  

Enhet for helse og livsmestring

Psykisk helse og Rus Ambulant er en tjeneste for alle som opplever utfordringer med rus eller psykiske helseproblemer i Flekkefjord, uavhengig alvorlighetsgrad. Avdelingen jobber også forebyggende. Alle innbyggere har selv anledning til å ta kontakt med oss, men henvendelser kan også komme fra fastlege eller andre kontaktpersoner i hjelpeapparatet, pårørende eller nettverk dersom personen samtykker til dette. Vi benytter oss i de fleste tilfeller av tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT). Dette betyr at man ved hjelp av et enkelt skåringsark har mulighet til å gi oss tilbakemelding på hvordan man har det, hvordan man opplever oppfølgingen og om man opplever bedring som følge av kontakten med oss. 

Kvalifikasjoner

 • Studerer for å bli helsefagarbeider eller verne-/sykepleier (eller har fullført disse utdanningene)
 • Har gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Har erfaring fra arbeidslivet fra før av (oppgi derfor referanser)
 • Har gyldig politiattest
 • Har sertifikat for bil med manuell gir – hvis det er enheten for hjemmetjenester du vil ansettes i

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe tett sammen med andre
 • Er opptatt av faglig kvalitet, og å få og dele kunnskap
 • Synes det er viktig å ta vare på både brukere, pasienter og pårørende
 • Er ryddig og strukturert
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er til å stole på
 • Er engasjert og ansvarlig
 • Synes det er spennende å tenke nytt og «utenfor boksen»
 • Er villig til å gjøre det «lille ekstra» for brukere og pasienter

Kontaktinformasjon

Ellen Barth Larsen, Enhetsleder, 94532868
Elisabeth Spikkeland, Enhetsleder, 46889202
Elin Loga, Enhetsleder, 48110997
Britt Monika Strømland, Enhetsleder, 94521407

Arbeidssted

Elvegaten 14
4400 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Flekkefjord kommune

Referansenr.:4573878581
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.06.2024

Om arbeidsgiver

Flekkefjord kommune har ca. 9 000 innbyggere og ligger like ved E39 omtrent midt mellom Kristiansand og Stavanger. Byen ligger idyllisk til langs fjorden, omfavnet av små fjelltopper.

Uansett hvor du bosetter deg i Flekkefjord har du fantastiske turløyper og opplevelser like utenfor stuedøra. Heiene rundt byen blir flittig brukt av byens befolkning til både fotturer og sykkelturer. Og båtfolket nyter fjorden til både bading og fisking. I sentrum finner du et rikt næringsliv med butikker, kaffebarer, restauranter og en god dose kultur med konserter, teater, kino og festivaler. Byen har også et rikt lag- og foreningsliv som passer de aller fleste. 

Flekkefjord er et godt sted å jobbe, bo og leve! Bli med på laget vårt!

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Studentstilling/helgestilling-Helse og velferd

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-27T00:00:00