Studentstilling/helgestilling-Helse og velferd

Holder du på med eller har utdanning innen helsefaget og er på jobbjakt, da bør du ta en titt på hva vi har å tilby i Flekkefjord kommune. Vi
har vi et solid og godt fagmiljø med høy kompetanse og spennende
arbeidsoppgaver. Vi
lyser nå ut deltidsstillinger innenfor helse- og velferdssektoren.
Vi ser etter deg som er på vei til å bli, eller er utdannet helsefagarbeider,
syke- eller vernepleier.
Som ansatt hos oss jobber du i enheten for sykehjem, enheten for
hjemmetjenester, enheten for habilitering eller enheten helse og livsmestring.
Du kan komme med ønske om hvor du helst vil jobbe. Har vi ledige stillinger i
andre enheter enn den/de du foretrekker, kan du få tilbud om ansettelse der.

Enhet for hjemmetjenester 

I hjemmesykepleien har vi samlet helsefagarbeiderkompetansen og sykepleierkompetansen i egne avdelinger. Målet er rett kompetanse på rett plass
til rett tid. For å kunne jobbe i hjemmesykepleien må du ha bilsertifikat.
Sundegt 41, Sundeheimen og Hidra Omsorgssenter sorterer også inn under
hjemmetjenesten, og her har vi fast bemanning.
I enheten for hjemmetjenester er du med og gir både unge og gamle muligheten
til å kunne bo hjemme, til tross for sine helseutfordringer.

Enhet for habilitering

I Enhet for habilitering har vi et godt fagmiljø med ulik fag- og høyskolekompetanse. I Flekkefjord kommune tilbyr vi fleksible arbeidstidsordninger i fast jobb og store stillinger.
– Vi satser på positiv atferdsstøtte (PAS) som ramme og verdigrunnlag for det miljøterapeutiske arbeidet. Det er en tjeneste med mange avdelinger og stor variasjon i arbeidsoppgaver
Det er 9 avdelinger, der det er brukere som bor hjemme og i private boliger.
Det er avgjørende å mestre, eie og føle selvstendighet i eget liv, enten du har en funksjonsnedsettelse eller ikke.
I enheten for Habilitering hjelper vi mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser med det. Vi har brukere som bor i bofellesskap og i private boliger.
I student/helgestillingene ansetter vi assistenter som kan være med og bidra i hverdagslivet til brukerne våre.

Enhet for sykehjem
Her har vi spennende og varierte arbeidsoppgaver.
Vi har samlet helsefagarbeiderkompetanse og sykepleierkompetanse i egne team. Med mål om å rett kompetanse på rett plass til rett tid. For eldre og deres pårørende er lite så viktig som at også alderdommen er fylt med mening og gode opplevelser!
Jobber du på Tjørsvågheimen, i enheten for sykehjem, er du med og legger til rette for det. Sykehjemmet har seks avdelinger for 12-18 pasienter, og er et livsgledesykehjem med fokus på pleie som passer den enkelte. Den enkelte ansatte får spennende og varierte oppgaver, til mennesker med svært ulike og varierte hjelpebehov. Det vil stille store krav til faglige kvalifikasjoner, gode holdninger og evner.  

Enhet for helse og livsmestring

Psykisk helse og rus døgn gir tjenester til mennesker som opplever utfordringer med rus og/eller psykiske helseproblemer og som har behov for et helhetlig tilbud.  Avdelingen gir helsetjenester både til de som bor i bofelleskap, samt hjemmeboende. Avdelingen har i dag 21,8 årsverk med 26 flotte medarbeidere. De fleste medarbeiderne har en arbeidstidsordning med 14 timers vakter dag/kveld, samt 10 timers vakter på natt. Vi tilbyr et godt arbeidsfellesskap med spennende og varierte arbeidsoppgaver til mennesker som har ulikt funksjonsnivå og varierende hjelpebehov. 

Kvalifikasjoner

 • Studerer for å bli helsefagarbeider eller verne-/sykepleier (eller har fullført disse utdanningene)
 • Har gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Har erfaring fra arbeidslivet fra før av (oppgi derfor referanser)
 • Har gyldig politiattest
 • Har sertifikat for bil med manuell gir – hvis det er enheten for hjemmetjenester du vil ansettes i

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe tett sammen med andre
 • Er opptatt av faglig kvalitet, og å få og dele kunnskap
 • Synes det er viktig å ta vare på både brukere, pasienter og pårørende
 • Er ryddig og strukturert
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er til å stole på
 • Er engasjert og ansvarlig
 • Synes det er spennende å tenke nytt og «utenfor boksen»
 • Er villig til å gjøre det «lille ekstra» for brukere og pasienter

Kontaktinformasjon

Liv Karen Snerthammer, Enhetsleder, 46889522
Ellen Barth Larsen, Enhetsleder, 94532868
Elisabeth Spikkeland, Enhetsleder, 46889202
Britt Monika Strømland, Enhetsleder, 94521407

Arbeidssted

Elvegaten 14
4400 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Flekkefjord kommune

Referansenr.: 4573878581
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.06.2024

Om arbeidsgiver

Flekkefjord kommune har ca. 9 000 innbyggere og ligger like ved E39 omtrent midt mellom Kristiansand og Stavanger. Byen ligger idyllisk til langs fjorden, omfavnet av små fjelltopper.

Uansett hvor du bosetter deg i Flekkefjord har du fantastiske turløyper og opplevelser like utenfor stuedøra. Heiene rundt byen blir flittig brukt av byens befolkning til både fotturer og sykkelturer. Og båtfolket nyter fjorden til både bading og fisking. I sentrum finner du et rikt næringsliv med butikker, kaffebarer, restauranter og en god dose kultur med konserter, teater, kino og festivaler. Byen har også et rikt lag- og foreningsliv som passer de aller fleste. 

Flekkefjord er et godt sted å jobbe, bo og leve! Bli med på laget vårt!

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Studentstilling/helgestilling-Helse og velferd

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-27T00:00:00