Sykepleier m/ koordinerende oppgaver – faste 100% stillinger v/omsorgsboligene Farsund Omsorgssenter

 

Ved heldøgns omsorgsboliger ved Farsund Omsorgssenter på Livdekrona, har vi ledig 2 faste 100% stillinger som sykepleier, der 30-50% av stillingene for tiden har oppgaver knyttet til å utøve organisering og systematisering som bidrar til å god kvalitet i oppfølgingen av våre beboere og deres pårørende. 

Deler av stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg eller etter avtale, og 30-50% av stillingen er knyttet til arbeid på dagtid i uken utenom ordinære turnusvakter. Arbeidsoppgaver i denne mer administrative delen av stillingen er i hovedsak rettet mot systematisering, koordinering og organisering av oppfølgingen av beboerne. Oppgaver innen utvikling, opplæring, kompetanseheving, veiledning, strukturering og håndtering ulike situasjoner som oppstår er aktuelle. Arbeidsoppgaver kan variere og avtales nærmere med avdelingsleder ut fra behov ved boligene og ved omsorgssenteret. 

Omsorgsboligene i Livdekrona består av 28 leiligheter med plass til inntil 32 beboere. Leilighetene er fordelt på to etasjer /avdelinger, så det er naturlig at ansvarsområde pr stilling knyttes til i hovedsak hver sin etasje ved Omsorgsboligene.

Det er et tett og godt samarbeid mellom etasjene, og for tiden er det en avdelingsleder ved Omsorgsboligene. I tillegg er det også godt samarbeid med korttidsavdelingen og langtidsavdelingen i institusjon som er lokalisert i samme enhet og bygg.

Beboerne ved omsorgsboligene har stor variasjon i både alder, diagnoser og bistandsbehov. Her får du brukt og utviklet din kompetanse i samarbeid med kollegaer ved boligene og på tvers i enheten. Vi deltar i KS sitt prosjekt TØRN med fokus på organisering og oppgavedeling, og ser frem til nye endringer som bidrar til at vi i enda større grad benytter vår kompetanse og ressurs best mulig etter behov hos våre beboere/pasienter. Du kan være med og bidra med innovasjon og smarte løsninger, og det er påregnelig at endring av arbeidsoppgaver også knyttet til disse stillingene vil kunne endres.

Øvrig helsepersonell er vant til å ta selvstendige beslutninger og er viktige støttespillere for deg som koordinator. Vi har flere helsefagarbeidere som utfører oppgaver sykepleiere tradisjonelt har tatt tidligere, og flere ansatte har videreutdanning som benyttes i det daglige.

Tiltredelse etter avtale.

Vi benytter årsturnus med ulike turnuskombinasjoner. Vi har i hovedsak todelt turnus (dag/kveld) med arbeid hver 3. helg, men har også mulighet til tredelt turnus (dag/kveld/natt), samt langvakter med ulike helgefrekvenser (hver 2, 3. eller 4. helg etter avtale).

Ved rekruttering internt vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger i enheten.

Arbeidsoppgaver

 • Vi har som mål å gi trygge tjenester med høy kvalitet i beboernes hjem. Som sykepleier skal du bistå beboer i forhold til å få dekket sine behov med fokus på hva som er viktig for beboeren selv
 • Bidra med å utvikle og etablere struktur, rutiner og effektivitet, være innovativ
 • Oppgavene inkluderer sykepleierrutiner som medisinske prosedyrer og oppgaver knyttet til administrering av medisiner og bestilling av multidoser.
 • Du vil bidra til god samhandling med beboer selv og deres pårørende, men også tverrfaglig samarbeidspartnere som legetjenesten, saksbehandlertjenesten, voksenopplæring, psykisk helse med flere.
 • Du holder deg faglig oppdatert og utfører dine oppgaver i tråd med gjeldene lovverk og ved hjelp av de verktøy som er investert i
 • Bruk av nyttig velferdsteknologi
 • Bidra i vårt team med fokus på samarbeid og relasjon, kompetanse og kvalitet, utvikling og gode endringer

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Vi har behov for kompetanse innen ulike fagområder, nyttige videreutdanninger er derfor ønskelig
 • Gode norsk kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg med stort engasjement for kvalitet og gode tjenester
 • Er hyggelig, redelig og nyskapende 
 • Du må være tydelig og trygg i samhandling med andre, men samtidig være lydhør og villig til å tillære deg kunnskap fra andre
 • Vi ønsker at man arbeider ut ifra et løsningsperspektiv, og evner å jobbe selvstendig og i team
 • Du ønsker å bidra positivt i arbeidsmiljøet selv om dager kan være hektiske
 • Har evne til å stå i utfordrende situasjoner og ta faglig gode beslutninger
 • Er innovativ, initiativrik og løsningsorientert
 • Har gode ferdigheter innen samarbeid, kommunikasjon og relasjon, evne til å skape tillit
 • Er strukturert, nøyaktig, ryddig i dokumentasjon og formidling av informasjon
 • Har interesse for faglig utvikling og bidrar til de gode forbedringene
 • Har fokus på strategi, struktur, innovasjon og måloppnåelse
 • Gode vurderingsevner og observasjonskompetanse
 • Vi søker etter deg som bidrar med ditt gode humør, din energi og arbeidsglede

 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

 • Spennende, givende og fine arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å jobbe langvakter med arbeid hver 4.helg
 • Kalenderturnus med mulighet til individuelle tilpasninger
 • Varierte arbeidsoppgaver og arbeidsdager
 • Tverrfaglig samarbeid med dyktige og hyggelige medarbeidere, trivsel på arbeidsplassen
 • Mulighet for å jobbe ved flere tjenestesteder om man liker variasjon
 • Mulighet for kompetanseutvikling både internt, men også ved siden av jobb, noe støtte til kompetanseheving
 • Vi benytter elektronisk pasienttavle til god oversikt, logistikk, koordinering
 • Som et rekrutteringstiltak tilstås sykepleiere (i turnusstillinger) 6 års tilleggsansiennitet
 • En stilling som er i endring og utvikling i tråd med nasjonale føringer og ut fra våre resultater i Tørn-prosjektet
 • Mulighet til å påvirke, drive innovasjon og utvikling 

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis lastes opp som vedlegg i Webcruiter.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest.

Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Kontaktinformasjon

Birte Aagedal Rafoss, Enhetsleder, +47 45664479

Arbeidssted

Postboks 100
4552 FARSUND

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Farsund kommune

Referansenr.: 4784714942
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.05.2024

Om arbeidsgiver

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.
Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.  
I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Sykepleier m/ koordinerende oppgaver - faste 100% stillinger v/omsorgsboligene Farsund Omsorgssenter

Antall stillinger:

2

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-05-07T00:00:00