Sykepleier

Bli med på laget og jobb i et faglig sterkt sykepleiemiljø i Sirdal for virksomhetene hjemmebasert og institusjon.

 Vi har flere fast ledige sykepleierstillinger i 80 -100 % stilling. Her kan du velge mellom todelt turnus, tredelt turnus eller ren nattevakts turnus.

 Høst 2024 vil vi begynne arbeidet med årsturnus med oppstart januar 2025.

 

Sirdal kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere:

–          For 100 % stilling er det et engangstilskudd på 70 000 kr, med bindingstid på 2 år.

–          Det er tillegg på 24 000 kr for nattevaktstilling.

–          Tillegg på 18 000 kr for tredelt turnus med arbeid minst 6 netter på 6 uker.

–          Lokal lønnsstige

 

Hvem er vi?

Vi gir hjelp til mennesker med et variert hjelpebehov.

Det er ledige stillinger både i virksomhet for hjemmebasert omsorg og virksomhet for institusjon, sykehjem.

Hjemmebaserte tjenester yter tjenester til hjemmesykepleie til pasienter i egen bolig, og tillagt virksomheten er også en korttidsavdeling med 10 pasientrom, som også inkluderer 2 pasientrom til kommunal øyeblikkelig hjelp

Virksomheten, institusjon Sirdalsheimen er et livsgledesykehjem, med 31 beboerrom. Vår visjon er at vi skal gjøre livet bedre for våre beboere. Sirdalsheimen, består av somatisk avdeling og avdeling for personer med demens.

 

I personalgruppen har vi engasjerte medarbeidere som gir brukere i hjemmebasert omsorg og beboerne på institusjon tjenester av høy kvalitet og som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver og søker nå etter flere kompetente medarbeidere som ønsker å bidra til å videreutvikle og opprettholde de gode tjenestene våre.

Alle faste ansatte som ønsker utvidelse av stilling må søke på ledige stillinger, og oppgi prosent de ønsker å jobbe. Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli ledige.

 

Kvalifikasjonskrav:

For å søke på stillingen må du ha norsk autorisasjon som sykepleier

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Førerkort klasse B.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse

For fremmedspråklige kreves det dokumentert norskkompetanse tilsvarende nivå B2

Beherske vanlige IKT verktøy som epost, Word og elektronisk pasientjournal

Om det ikke er søkere med den formelle, etterspurte kompetansen, vil annen kompetanse bli vurdert. 

 

Arbeidsoppgaver;

–          Utøve sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet

–          Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer

–          Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig

–          Holde deg oppdatert i eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid

–          Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere

–          Veilede og informere beboere, pårørende, kolleger og studenter

–          Arbeide tverrfaglig i team.

 

 

Personlige egenskaper;

–          Du er glad i å jobbe med mennesker

–          Du jobber etter hva er viktig for deg prinsippet.

–          Du har gode kommunikasjonsferdigheter

–          Du er strukturert og omstillingsdyktig

–          Du arbeider selvstendig, men har også gode samarbeidsegenskaper

–          Du er kvalitetsbevisst og løsningsfokusert

–          Du bidrar aktivt til trivsel og et godt arbeidsmiljø

–          Du er engasjert, positiv, løsningsfokusert og liker utfordringer

–          Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

 

Vi tilbyr:

–          Faglige utfordringer som legger til rette for personlig utvikling

–          Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø med et godt sosialt fellesskap

–          Kvalitet og kompetanse i fokus

–          Mulighet for kompetanseheving innen fagfelt som geriatri, demens, rehabilitering, velferdsteknologi, psykisk helse og rus mm. Spesifiser?

–          Gode støtteordninger for kompetanseheving.

–          Tilrettelagte lokaliteter og utstyr som ivaretar HMS

–          Tilgang til et moderne trimrom

–          Mulighet for å låne kommunal leilighet i Kristiansand og hytte i Lindesnes

–          Konkurransedyktig lønn

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Virksomhetsleder pleie og omsorg Eva Såkvitne tlf 46928021

Virksomhetsleder hjemmebasert Sara Mandel Birkeland tlf 41767649

 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglement og lovverk.

For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Skjema for Tuberkulose- og MRSA- kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

 

Søknadsfrist: 11 juni 2024

 

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema med veiledning finner du på www.sirdal.kommune.no – ledig stilling.

 

Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk, vennligst ta kontakt.

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiver

Sirdal er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Agder med kort vei til Rogaland og Stavanger. Vi er en levende kommune med 1800 innbyggere, og som en av de største hyttekommuner på Sørlandet er vi opptil 40 000 i høysesongen. Kommunen har et rikt kultur- og fritidstilbud med unike muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Vi tilrettelegger for næringsaktiviteter og samarbeider godt med bedrifter som ser muligheter som ligger i kommunen. I Sirdal finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, vi sørger for god tetthet i bemanningen på skole og barnehage, og legger vekt på gode fasiliteter og høy kvalitet. Tjenestetilbudet er godt utbygd på alle områder – våre kraftinntekter kommer våre innbyggere til gode

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-07-31T00:00:00