Sykepleier eller vernepleier – fast 100% stilling ved hjemmesykepleie sone Farsund

Vi har ledig en fast 100% stilling som sykepleier eller vernepleier ved hjemmetjenesten sone Farsund. 
Tiltredelse etter avtale.

Vi benytter årsturnus med todelt turnus (dag/kveld). Med arbeid hver 3.helg

Ved rekruttering internt vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger i enheten.

Som et rekrutteringstiltak tilstås sykepleiere og vernepleiere (i turnusstillinger) 6 års tilleggsansiennitet.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig omsorgsfull oppfølging av brukere
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak
 • Varierte prosedyrer knyttet til behandling og observasjon av ulike forhold
 • Oppfølging i forhold til god pleie og omsorg, behandling, kartlegging, koordinering, dokumentasjon, rehabilitering, evaluering, lindring
 • Bruk av velferdsteknologi som en naturlig del av tjenesten
 • Samarbeid med pasienter, pårørende, kollegaer i enheten og andre samarbeidspartnere
 • Bidra med kompetanse og oppfølging av brukere i enheten etter behov i samarbeid med kollegaer
 • Veiledning av studenter og elever må påregnes i perioder
 • Koordinatoroppgaver for enkelte brukere
 • Faglig oppdatering og utvikling i enheten, herunder utføre/tilegne seg kunnskap og ferdighet om ulike sykepleiefaglige rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Vi har behov for kompetanse innen ulike fagområder, flere relevante videreutdanninger er derfor ønskelig
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig er nødvendig
 • Relevant arbeidserfaring fra hjemmebaserte tjenester eller sykehus er ønskelig
 • Må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • Er en trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Har lyst til å bli med oss og jobbe i et hyggelig, inspirerende og givende arbeidslag
 • Har fokus på hva som er viktig for brukeren i planlegging og gjennomføring av tjenester
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring
 • Innstilt på å arbeide aktivt for å nyttiggjøre teknologi
 • Har evne til å stå i utfordrende situasjoner og ta faglig gode beslutninger 
 • Er innovativ, initiativrik og løsningsorientert
 • Har gode ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere
 • Er ryddig i dokumentasjon og formidling av informasjon
 • Bidrar positivt til vårt gode arbeidsmiljø 
 • Har interesse for faglig læring og utvikling

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende, meningsfylte og gledelige arbeidsdager
 • Stabile gode kollegaer, positive og dyktige medarbeidere
 • God ledertetthet
 • Ledere og kollegaer med fokus på faglig utvikling og innovasjon i tjenestene 
 • Spennende arbeidsoppgaver og muligheter til å påvirke og å gjøre en forskjell
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Mulighet for støtte til kompetanseheving
 • Tobakksfri arbeidstid

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis lastes opp som vedlegg  i Webcruiter.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest.
Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Kontaktinformasjon

Hilde Kristin Seland Hægeland, Enhetsleder, +47 38381250

Arbeidssted

Livdekrona 62
4550 Farsund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Farsund kommune

Referansenr.: 4825478375
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.06.2024

Om arbeidsgiver

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.
Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.  
I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Sykepleier eller Vernepleier - fast 100% stilling ved hjemmesykepleie sone Farsund

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-30T00:00:00