Tannpleier 100% fast stilling

Lyngdal tannklinikk er en moderne tannklinikk i sentrum av Lyngdal by.

I Lyngdal finner du fine strender, flotte turområder, stor aktivitet innen idrett og kultur.

Lyngdal by er geografisk knutepunkt og ligger 1 time unna Kristiansand og 2,5 timer unna Stavanger, som er i vekst med stort handelspark.

Det er 6 ansatte på klinikken med høy kompetanse, vi er motiverte, inkluderende og klinikken har et godt arbeidsmiljø. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse og oppfølging av alle pasientgrupper.
 • Sammen med klinikkleder har du medansvar for, og gjennomføring av utadrettet virksomhet og kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Ulike administrative oppgaver knyttet til pasientbehandling.
 • Delta i HMS arbeid og kvalitetsutvikling.
 • Holde deg faglig oppdatert, søke råd hos kollegaer og være villig til å dele din kompetanse med andre.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som tannpleier
 • Du må kunne beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. For søkere uten norsk/skandinavisk som morsmål, må det dokumenteres et språknivå tilsvarende minimum B1 skriftlig og B2 muntlig
 • Du må ha kjennskap til HELFO-regelverket
 • Kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.
 • Du ser nødvendigheten av god dokumentasjon og legger vekt på gjennomføring av dette i arbeidshverdagen
 • Det er en fordel om du har en relevant arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres til å søke
 • Det er en fordel om du har erfaring med Opus pasientjournalsystem
 • Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges.
 • Det forutsettes at du har førerkort og disponerer bil
   
 • Søknaden skal også vedlegges:
  – Vitnemål. Hvis utdannelsen er tatt i utlandet, må det foreligge en godkjent oversettelse av vitnemålet
  – Minimum 2 referanser fra arbeidspraksis
   

Personlige egenskaper

 • Du er faglig dyktig og kvalitetsbevisst
 • Du har evne til å jobbe effektivt og selvstendig samtidig som du jobber etter tannhelsetjenestens vedtatte strategier og prosedyrer  
 • Du er god til å samarbeide, er fleksibel og liker å jobbe i team.
 • Du skaper et godt miljø rundt deg, og verdsetter dine kollegaer like mye, uavhengig av roller og profesjon
 • Du er punktlig og presis
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, og er konstruktiv i din måte å formidle kunnskap og synspunkter på
 • Du evner å skape trygge rammer for pasientene
 • Personlig egnethet vektlegges og tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering ut fra søknad, intervju, utdannelse, praksis og referanser

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med pasienter i alle grupper.
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kvalitet i behandling, gode verdier og godt humør.
 • En arbeidsplass preget av samarbeid.
 • Gode kolleger med høy kompetanse
 • Faglig utvikling, ved deltakelse på interne og eksterne kurs/opplæringer
 • Moderne tannklinikk
 • Lønn etter tariff/avtale
 • En arbeidsplass som har fokus på tillit, mestring og samarbeid. 
 • En fleksibel arbeidsplass med muligheten til å påvirke beslutninger og egen arbeidshverdag.
 • God pensjonsordning i KLP. For mer informasjon om våre goder les mer på www.agderfk.no/jobb

Kontaktinformasjon

Ilona Mørch, Avdelingsleder, +4799567435, ilona.morch@agderfk.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Agder fylkeskommune

Referansenr.: 4822043460
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.06.2024

Om arbeidsgiver

Agder fylkeskommune har over 3 000 ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt. Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030. Les mer på https://agderfk.no/om-oss/om-agder-fylkeskommune/

Agder fylkeskommune mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi jobber derfor for et inkluderende arbeidsliv og har et mål om at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi har tett og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og vi jobber for å tilrettelegge for at alle våre ansatte kan utøve sitt arbeid på best mulig måte. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet (hull i CV-en).

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Webcruiter.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Tannpleier 100% fast stilling

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-24T00:00:00