Tilkallingsvikarer helse og omsorg 2024

I Kvinesdal kommune deles helse og omsorgstjenestene inn i 3 virksomheter. Alle virksomhetene jobber målrettet med at tjenestene tilpasses de ulike brukergruppene på en best mulig måte med fokus på «Hva er viktig for deg?»

Alle virksomhetene innen helse og omsorg vil fra tid til annen ha behov for tilkallingsvikarer.

Søknaden vil ikke bli besvart, men søkere blir kontaktet pr. telefon av avdelingsledere dersom de har behov for deg.
(Du vil kun motta en automatisk mail). 

Vi ber om at følgende opplysninger fremgår i søknaden:

 • Ønsket arbeidssted 
 • Ønsket stillingsstørrelse 
 • Utdannelse
 • Om du har medisinkurs

Vi søker etter

 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Helsefagarbeider
 • Kokk
 • Studenter
 • Miljøterapeuter
 • Assistenter 

Utdannet helsepersonell blir prioritert først.

Kvalifikasjoner

 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må kunne disponere egen bil i enkelte avdelinger (blant annet hjemmesykepleien)
 • Bestått medisinkurs i enkelte avdelinger
 • Det er ønskelig med erfaring fra helsesektoren
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper vil bli vektlagt og det legges vekt på at du er stabil og fleksibel

Kontaktpersoner

 • Fjotland omsorgssenter –  Vivian F Kvinlaug – 38355105 
 • Feda omsorgssenter – Randi Nielsen – 38350699 
 • Forebyggende avdeling – May Linda Tesaker – 383 57600 
 • Hjemmesykepleien  Miriam Næset  – 38357600 
 • Korttidsavdelingen/KØH/ Stadionveien – Karen Marie Hompland – 38357600
 • Dagsenter for hjemmeboende – Siv G Olsen – 977 33 166 
 • Boenhetene for personer med demens – Kirsti Lie Carlsen – 97627266
 • Langtidsavdelingen – Janne Gullestad – 41708027 
 • Avd. tjenester i hjemmet – Hildegunn Wikøren – 46938851 
 • Avd. boligdrift – Merete Langeland – 41475094
 • Avdeling barn – Christine Fodnestøl Reppen – 48159080
 • Åmodt bofellesskap – Marianne Skjaanes – 414 08004
 • Kjøkken Kvinesdal bo og dagsenter – Merete Grøtteland – 38357600 
 • Kjøkken Fjotland omsorgssenter – Vivian F Kvinlaug – 38355105
 • Vikarsentralen Åpen omsorg – Signe Irene Stakkeland – 41708028
 • Vikarsentralen Kvinesdal bo og dagsenter – Nina Iren Sindland – 91177317 
 • Vikarsentralen Forebygging og mestring – Turid Tjørnhom – 48020264

Vi tilbyr

En spennende arbeidshverdag med mening! 

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.
En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.
Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf.§25 i Offentleglova.

Kontaktinformasjon

Christine Fodnestøl Reppen, Avdelingsleder barn og unge , 48159080, Christine.Fodnestol.Reppen@kvinesdal.kommune.no
Janne Alise Gullestad, Avdelingsleder Feda , 38350699, Janne.Alise.Gullestad@kvinesdal.kommune.no
Signe Irene Stakkeland, Vikarsentralen Åpen omsorg og rehabilitering, 38357600, Signe.Irene.Stakkeland@kvinesdal.kommune.no
Olaug Merete Træland Grøtteland, Avdelingsleder kjøkken, 41708014, Olaug.Merete.Traeland.Grotteland@kvinesdal.kommune.no
Nina Iren Sindland, Vikarsentralen Kvinesdal bo og dagsenter, 91177317, Nina.Iren.Sindland@kvinesdal.kommune.no
Merete Langeland, Avdelingsleder, 41475094, Merete.Langeland@kvinesdal.kommune.no
Hildegunn Wikøren, Avdelingsleder, 46938851, Hildegunn.Wikoren@kvinesdal.kommune.no
Marianne Skjaanes, Avdelingsleder Åmot bofellesskap, 41408004, marianne.skjaanes@kvinesdal.kommune.no
Kirsti Lie Carlsen, Avdelingsleder BO, 38357600, Kirsti.Lie.Carlsen@kvinesdal.kommune.no
Siv Galdal Olsen, Avdelingsleder dagsenter , 97733166, Siv.Galdal.Olsen@kvinesdal.kommune.no
Karen Marie Hompland, Avdelingsleder Korttidsavd/ Stadionveien/ KØH, 38357600, Karen.Marie.Hompland@kvinesdal.kommune.no
May Linda Tesaker, Avdelingsleder Forebyggende avdeling , 41708018, May.Linda.Tesaker@kvinesdal.kommune.no
Alfred Larsen, Avdelingsleder Langtidsavdelingen, 38357600, Alfred.Larsen@kvinesdal.kommune.no
Vivian Kvinlaug, Avdelingsleder Fjotland omsorgssenter, 38355105, Vivian.Kvinlaug@kvinesdal.kommune.no
Miriam Christensen Næset, Avdelingsleder hjemmesykepleien, 47668782, Miriam.Naeset@kvinesdal.kommune.no
Turid Tjørnhom, Vikarsentralen forebygging og mestring, 48020264, Turid.Tjornhom@kvinesdal.kommune.no

Arbeidssted

Nesgata 11
4480 KVINESDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kvinesdal kommune

Referansenr.: 4738325129
Stillingsprosent: 100%
Annet
Søknadsfrist: 31.12.2024

Om arbeidsgiver

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert vest i Agder og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling. 

For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Tilkallingsvikarer helse og omsorg 2024 - ID 1699

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-12-31T00:00:00