AMS

AMS er en fagbedrift innen industriell IT og produksjon! Siden 1986 har AMS levert løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst til mange store kunder i inn og utland.

ams_stemning_03

Hvem er vi?

Solide produkter og store kunder – AMS holder til på Moi og er en fagbedrift innen industriell IT og produksjon. Siden 1986 har vi arbeidet med egenutviklede systemer og produkter. Kort sagt, er vi kundens digitale partner for produksjonsoptimalisering. Vi har en stor og solid kundeportefølje med kjente nasjonale og internasjonale merkenavn på blokka. AMS representerer en bransje i stor vekst, både i verdi og betydning. Optimalisering av prosesser og effektiv utnyttelse av kapasitet er helt avgjørende for om våre kunder skal være konkurransedyktige i sine respektive markeder. Dette hjelper AMS dem med!

Enklere hverdag og innovasjon – Vår styrke er vår fabrikk- og produksjonsekspertise. Gjennom våre løsninger har vi gjort arbeidsdagen enklere for bedrifter som krever komplett kontroll på produksjonsplaner, produksjonsstyring, maskinstyring og automatisering av interntransport. Det er høyt innovasjonsfokus i selskapet, med betydelig ressursbruk på moderne verktøy og metodikker. 

Godt arbeidsmiljø og store muligheter – AMS har et svært stabilt og positivt arbeidsmiljø, med lav turnover og høy trivsel! Vi har lykkes med et generasjonsskifte de siste årene, der vi har fått tilførsel av svært kloke og positive yngre teknologihoder. Hos AMS får de unge en stemme og muligheter raskt! Da vi ønsker at våre ansatte skal trives, holder vi spillsamlinger, sosiale kvelder, sosiale eventer (golfturneringer, shuffle-turneringer, fotballkamper, etc.) og i tillegg årsfester med følge. Vi er også så heldige at vi har en høyere kvinneandel enn tidligere, noe som er en stor styrke for oss som selskap. 

Støtter lokalmiljøet – AMS er aktive på sponsorsiden til idrettslag, foreninger og eventer i regionen. Vi har fokus på å bidra med det vi har kapasitet til, og ser på vår rolle som regionens kompetansesenter innen IT som svært viktig for tilflytting og attraktivitet, spesielt blant de yngre. 

Bærekraft – Vi er medeier og partner i Thrust AS, et selskap som gjennom sin programvare Thrustware, digitaliserer næringslivets behov for analyse, kartlegging og handlingsplaner knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, klimaregnskap, Åpenhetsloven og kommunikasjon knyttet til hele verdikjeden. Thrust AS har senior-kompetanse innen digital utvikling, grønn vekst, bærekraft og finans.

Fremtid hos oss – Hos AMS er veien til sentrale roller kortere enn i tilsvarende større selskaper. Vi har fokus på solid opplæring for nyansatte, for deretter å gi tidlige muligheter i form av prosjekt- og produktansvar. Vi ønsker at våre ansatte skal finne en naturlig og ønskelig utviklingsvei hos oss og vi tilrettelegger for det. For selskapet ser fremtiden veldig lys ut. Vi har stor etterspørsel etter tjenestene våre, svært solid og lojal kundebase, og en god salgsorganisasjon i et marked med betydelig potensiale. 

Fagfelt

  • Utvikling
  • Drift
  • Konsulenttjenester
  • Prosjektledelse

Jobbe hos oss?